Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-122

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 4, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2024 13:58 - 12.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 4, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-122
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 19 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mlieko a mliečne výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH