Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-119

Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ Humenská 51 Košice

ZRUŠENÉ

25.04.2024 14:14

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2024 13:10 - 12.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ Humenská 51 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-119
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 27 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ovocie a zelenina
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH