Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-118

Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Anna Obrušníková
sjzupkova@gmail.com
+421 907900188

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk 10 dní: 22.12.2023 14:13 - 03.01.2024 13:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-118
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 2 200,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH