Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-104

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice-Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2023 10:00 - 25.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice-Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-104
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 30 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie tovaru zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstve podľa príloh, pre ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH