Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-100

Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2023 16:06 - 02.01.2024 12:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-100
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 5 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Potraviny
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH