Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-092

Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2023 12:39 - 02.01.2024 10:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-092
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 11 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH