Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-090

Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2023 18:54 - 27.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-090
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 1 800,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie základných potravín podľa požadovanej špecifikácie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH