Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-087

Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany

ZRUŠENÉ

25.04.2024 13:54

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2023 14:23 - 27.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-087
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 750,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pečiva podľa požadovanej špecifikácie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH