Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-086

Potraviny-Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2023 12:05 - 23.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny-Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-086
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre detí v ŠJ MŠ bez právnej subjektivity v ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice, podľa špecifikácie predmetu zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH