Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-084

Potraviny pre ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov a ŠJ MŠ Polianska 4, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2023 14:32 - 22.12.2023 23:55

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov a ŠJ MŠ Polianska 4, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-084
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Základné potraviny, mrazené výrobky, vajcia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH