Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-083

Základné potraviny, mraz. potraviny a vajcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Anna Obrušníková
sjzupkova@gmail.com
+421 907900188

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk 10 dní: 12.12.2023 07:25 - 21.12.2023 15:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mraz. potraviny a vajcia
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-083
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 11 200,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH