Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-080

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Anna Obrušníková
sjzupkova@gmail.com
+421 907900188

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk 10 dní: 11.12.2023 13:38 - 03.01.2024 13:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-080
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 700,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH