Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-079

Potraviny - Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2023 12:26 - 22.12.2023 09:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny - Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-079
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie tovaru zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstvách podľa prílohy pre ŠJ MŠ Moldavská 23, ŠJ MŠ Hronská 7, Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH