Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-078

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Anna Obrušníková
sjzupkova@gmail.com
+421 907900188

Termíny

10 dní: 11.12.2023 12:00 - 03.01.2024 11:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-078
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 3 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH