Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-077

Potraviny CHlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Hronská7, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2023 11:24 - 22.12.2023 14:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny CHlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Hronská7, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-077
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodánie tovaru zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstve podľa prílohy pre ŠJ Moldavská 23, Hronská 7, Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH