Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-074

Základné potraviny, mrazené potraviny pre Š J MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Dana Rabatinová
sjpcl@centrum.sk
+421 907900181

Termíny

10 dní: 10.12.2023 19:37 - 20.12.2023 00:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny pre Š J MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-074
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH