Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-071

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ Bernolákova 14

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2023 19:02 - 20.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ Bernolákova 14
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-071
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 11 461,70 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie základných potravín, mrazených potravín, vajec
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH