Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-069

Mlieko a mliečne výrobky - pre Š J MŠ Povstaniie českého ľudu 11 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Dana Rabatinová
sjpcl@centrum.sk
+421 907900181

Termíny

10 dní: 10.12.2023 18:51 - 20.12.2023 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky - pre Š J MŠ Povstaniie českého ľudu 11 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-069
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 4 500,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH