Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-066

Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Polianská 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2023 12:17 - 21.12.2023 23:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Polianská 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-066
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pekárenských výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH