Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-065

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4, ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2023 01:55 - 20.12.2023 23:55

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4, ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-065
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 500,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mäsa a mäsových výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH