Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-062

Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2023 17:17 - 19.12.2023 11:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-062
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 16 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmet zákazky je výber dodávateľa na základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia, pre MŠ Turgenevova 38, Košice a MŠ Miškovecka 20, Košice. Cenové ponuky budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH