Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-061

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A Košice-Poľov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2023 16:41 - 19.12.2023 23:55

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A Košice-Poľov
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-061
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mlieko a mliečne výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH