Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-060

Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2023 14:03 - 19.12.2023 11:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-060
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmet zákazky je výber dodávateľa na mlieko a mliečné výrobky pre MŠ Turgenevova 38, Košice a MŠ Miškovecka 20, Košice. Cenové ponuky budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH