Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-058

Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Polianska 4, Košice a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponuk: 09.12.2023 13:30 - 19.12.2023 22:59

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Polianska 4, Košice a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-058
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie ovocia, zeleniny, zemiakov v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH