Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-055

Zelenina, zemiaky, ovocie, orechy a bylinky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 20:36 - 18.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Zelenina, zemiaky, ovocie, orechy a bylinky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-055
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 13 842,70 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie zeleniny, zemiakov, ovocia, orechov a byliniek podľa špecifikácie v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH