Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-054

Základné potraviny, mrazené výrobky, vajcia pre ŠJ MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ MŠ Hečková 11

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Slávka Turčanová
sjheckova@gmail.com
+421 907900151

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 16:19 - 18.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené výrobky, vajcia pre ŠJ MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ MŠ Hečková 11
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-054
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Základné potraviny, mrazené výrobky a vajcia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH