Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-050

Ovocie, zelenina pre ŠJ MŠ Hemerková 26 a ŠJ Cottbuská 34

ZRUŠENÉ

15.02.2024 14:43

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Kvetoslava Krajňáková
sjhemerkova@gmail.com
+421 907900665

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 16:06 - 18.12.2023 23:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie, zelenina pre ŠJ MŠ Hemerková 26 a ŠJ Cottbuská 34
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-050
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 40 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zelenina a ovocie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH