Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-047

Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Jana Koribaničová
sjovrucska@centrum.sk
+421 907900178

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 11:33 - 22.12.2023 10:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-047
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH