Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-045

Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Jana Koribaničová
sjovrucska@centrum.sk
+421 907900178

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 10:47 - 22.12.2023 10:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-045
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 4 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podmienky uvedené v špecifikácii
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH