Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-042

Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za Priekopou 57 Košice

ZRUŠENÉ

12.02.2024 10:07

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 07:15 - 18.12.2023 13:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za Priekopou 57 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-042
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 500,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania dodanie mäsa a mäsových výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH