Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-041

Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Za priekopou 57 a ŠJ MŠ Ipeľská 10 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 07:02 - 18.12.2023 13:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Za priekopou 57 a ŠJ MŠ Ipeľská 10 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-041
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 17 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania dodanie základných potravín, mrazených potravín a vajec v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH