Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-038

Zelenina, ovocie ,orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 13:07 - 18.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie ,orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-038
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH