Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-029

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:51 - 18.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-029
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 3 500,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chlieb a pečivo v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a č.2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH