Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-029

Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:51 - 18.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-029
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie ovocia, zeleniny, zemiakov v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH