Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-016

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:18 - 18.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-016
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH