Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-013

Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:05 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-013
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie zeleniny, ovocia a zemiakov v špecifikácii podľa prílohy č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH