Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-010

Ovocie,zelenina pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2023 14:46 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Ovocie,zelenina pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-010
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 22 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Špecirikácia č.1 obsahuje dva hárky na nacenenie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH