Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-008

Ovocie, zelenina pre ŠJ/MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ/MŠ Hečková 11

ZRUŠENÉ

15.02.2024 14:13

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Slávka Turčanová
sjheckova@gmail.com
+421 907900151

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2023 12:58 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Ovocie, zelenina pre ŠJ/MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ/MŠ Hečková 11
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-008
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie ovocia, zeleniny a zemiakov podľa špecifikácia prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH