Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/20443

Modernizácia zastaralého javiskového vybavenie s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb – Javiskové vybavenie

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie: 14.08.2023 15:08 - 21.08.2023 09:00

Informácie

Názov predmetu Modernizácia zastaralého javiskového vybavenie s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb – Javiskové vybavenie
Číslo spisu VO MK/A/2023/20443
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 19212000-5 Bavlnené tkaniny
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie tovaru vrátane dopravy a montáže do objektu Historickej radnice na Hlavnej ul. č.59 v Košiciach:
- 2 x Zadný horizont - bavlna, rozmer: 6,3 x 4,83m, čierna farba, riasenie
- 2 x Javiskové šály A- bavlna, rozmer: 1,4 x 5,5m, čierna farba, bez riasenia
- 2 x Javiskové šály B - bavlna, rozmer: 1,6 x 5m, čierna farba, bez riasenia
- 2x Konzola na uchytenie šálov s kotvením
- 1 x Sufita zadná - bavlna, rozmer: 12 x 0,6m, čierna farba, bez riasenia
- 1 x Sufita stredná - bavlna, rozmer: 6,4 x 0,4m, čierna farba, bez riasenia

bližší opis je uvedený vo Výzve
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH