Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/19282

Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2023 11:51 - 01.08.2023 10:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička
Číslo spisu VO MK/A/2023/19282
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička - SO 02 úsek č. 2 a SO 03 parkovacia plocha pre bicykle
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH