Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/24378

Distribúcia novín mesta Košice na rok 2023

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2022 16:31 - 19.12.2022 12:00

Informácie

Názov predmetu Distribúcia novín mesta Košice na rok 2023
Číslo spisu VO MK/A/2022/24378
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 51 874,00 EUR
Hlavný CPV 64120000-3 Doručovateľské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Formát A4, lokalita: mesto Košice, náklad: 10 000ks/mesiac – adresná distribúcia – 139 vopred určených adries a 100 000ks/mesiac neadresná distribúcia, realizácia 1x mesačne po dobu 12 mesiacov, distribúcia do troch dní od obdržania tlačovín.
1.termín dodania periodika distribútorovi: 2.1.2023, distribúcia 3-5.1.2023
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH