Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/23635

Dodanie 2 multifunkčných športových povrchov s položením do tréningovej haly v Steel aréne a do exteriéru v Parku mládeže s položením

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Dana Šťastná
dana.stastna@kosice.sk
+421 556419258

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2022 11:12 - 30.11.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Dodanie 2 multifunkčných športových povrchov s položením do tréningovej haly v Steel aréne a do exteriéru v Parku mládeže s položením
Číslo spisu VO MK/A/2022/23635
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 120 000,00 EUR
Hlavný CPV 37400000-2 Športový tovar a výbava
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je nákup 2 multifunkčných športových povrchov. Prvý je určený na prekrytie plochy v tréningovej hale Steel aréna a do exteriéru s položením na asfaltovú plochu v Parku mládeže. Z jednotlivých dlaždíc so spojovacími zámkami po stranách bude vytvorená športová plocha v tréningovej hale o rozmere 56x26m, farba modrá. Druhá plocha o rozmere 53x27m, farba zelená. Materiál je polypropylén, PU - polymér, hr. 10až 11mm, rozmer dlaždice je 200 až 300 x 200 až 300mm. Materiál musí byť odolný voči poveternostnému vplyvu, byť stabilný, šetrný k životnému prostrediu a byť zdravotne nezávadný. Je potrebné, aby výrobok zabezpečil stály odvod vody, rýchle vyschol a bol ľahko udržiavateľný. Vhodný má byť pre športy ako florbal, hokejbal, inline basketbal a iné loptové športy. Čiarovanie na oboch povrchoch bude na hokejbal. Plocha bude ohraničená po obvode s mantinelmi, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícií.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH