Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/23217

Edukačné a kreatívne tabule do MŠ

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2022 12:19 - 22.11.2022 08:00

Informácie

Názov predmetu Edukačné a kreatívne tabule do MŠ
Číslo spisu VO MK/A/2022/23217
Číslo z vestníka VO 47400-WNT
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 174 588,00 EUR
Hlavný CPV 37535200-9 Zariadenie ihrísk
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka edukačných a kreatívnych tabúľ v počet 407 ks vrátane montáže na zemné skrutky v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - príloha č.1. Tabuľa je dodávaná s jednou nerezovou nohou, na ktorú sa tabuľa upevňuje. Tabule budú navzájom pospájané do viacerých zostáv. Ku každej zostave sa dodáva jedna nerezová noha naviac. Farebné prevedenie tabúľ bude upresnené s úspešným uchádzačom.
Rozmer tabule:. š: min. 0,8 m, v: min. 0,6 m,
Materiál tabule: HDPE plast
Noha na upevnenie tabule: nerezová rúra, d: 1600 mm, priemer: 54 mm
Zemná skrutka: pozink, 650 x 76 mm.
Výrobky musia byť bezpečné a certifikované podľa STN EN 1176.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH