Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/22006

MS Licencie 2023

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2022 07:59 - 12.12.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu MS Licencie 2023
Číslo spisu VO MK/A/2022/22006
Číslo z vestníka VO 45737-MSS
Číslo z vestníka EU 2022/S 209-596194
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž