Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19251

Upgrade WIFI MMK

ZRUŠENÉ

06.09.2022 10:29

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 556419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2022 09:34 - 19.08.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Upgrade WIFI MMK
Číslo spisu VO MK/A/2022/19251
Číslo z vestníka VO 36646 - WNT
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 157 676,00 EUR
Hlavný CPV 32410000-0 Lokálne siete (LAN)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Verejný obstarávateľ modernizuje bezdrôtovú sieťovú infraštruktúru v budove magistrátu a piatich budovách situovaných v širšom centre mesta Košice. Predmetom zákazky je obstaranie rôznych aktívnych sieťových prvkov a bezdrôtových prístupových bodov podľa špecifikácie a súvisiace práce pre ich zapojenie a konfiguračné práce spojené s implementáciou zabezpečovacích opatrení.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH