Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19249

Upgrade LAN MMK

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 556419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2022 09:32 - 19.08.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Upgrade LAN MMK
Číslo spisu VO MK/A/2022/19249
Číslo z vestníka VO 36643 - WNT
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 167 445,00 EUR
Hlavný CPV 32410000-0 Lokálne siete (LAN)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Verejný obstarávateľ modernizuje sieťovú infraštruktúru v budove magistrátu a piatich budovách situovaných v širšom centre mesta Košice. Hlavným cieľom projektu je modernizácia sieťového prostredia.
Predmetom zákazky je obstaranie rôznych aktívnych sieťových prvkov podľa špecifikácie - opisu a súvisiace práce pre ich zapojenie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH