Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/18535

Tlač novín mesta Košice na mesiace November - December 2022

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2022 12:43 - 14.10.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Tlač novín mesta Košice na mesiace November - December 2022
Číslo spisu VO MK/A/2022/18535
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 28 410,30 EUR
Hlavný CPV 79810000-5 Tlačiarenské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Tlač mestských novín na mesiace November a December 2022, Formát: A4, Tlač: farebná 4+4, Väzba: V1, Papier: 80g – 105g matný, Počet strán: 24/mesiac, náklad 110 000ks/mesiac
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH