Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17112

Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie: 14.06.2022 15:03 - 17.06.2022 12:00

Informácie

Názov predmetu Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas
Číslo spisu VO MK/A/2022/17112
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu