Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16268

Elektronická úradná tabuľa

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2022 08:23 - 04.08.2022 15:00

Informácie

Názov predmetu Elektronická úradná tabuľa
Číslo spisu VO MK/A/2022/16268
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 27 019,00 EUR
Hlavný CPV 48813100-1 Tabule pre elektronické prehľady správ
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Interaktívny exteriérový LCD panel zobrazujúci digitálne informácie, multimédia a dynamický obsah.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH