Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16268

Elektronická platobná brána

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie: 27.05.2022 13:39 - 01.06.2022 15:00

Informácie

Názov predmetu Elektronická platobná brána
Číslo spisu VO MK/A/2022/16268
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Bez uzatvorenie zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 48217000-2 Softvérový balík na spracovanie transakcií
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Platobná brána umožňujúca platbu kartou, online platbu, platbu cez internet banking a elektronická peňaženka. Celkový počet transakcií v priebehu roka je cca 7 000.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH